วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รวมลิงค์ให้สัมภาษณ์สื่อ

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_1336186

 https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_1329892

 https://asia.nikkei.com/Politics/Turbulent-Thailand/Thai-cybersecurity-bill-to-give-junta-license-to-snoop

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมพูดคุยในประเด็นร่างกฎหมายมั่นคงไซเบอร์ รายการ Big Name l 30 10 61 l 2/2 l Bluesky l ฟ้าวันใหม่

รศ คณาธิป ทองรวีวงศื ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 26 ตค 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศื ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา   “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” ชำแหละ (ร่าง) พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...   จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

  

 
วันที่ 26 ต.ค. 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนาในหัวข้อ “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” โดยมีวิทยากรหลายท่าน ได้แก่   รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ นายเจษฎา ศิวรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ คณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธฮ. หรือ ETDA) โดยมีนายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค กรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของ (ร่าง) พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... ที่กำลังได้รับความสนใจและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยอยู่ในขณะนี้

 

 

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  26 ตค 2561 


http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4827:2018-10-26-09-19-50&catid=32:rachdmenin-talk&Itemid=25


 http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4824%3A2018-10-24-04-28-12&catid=32%3Arachdmenin-talk&Itemid=25&fbclid=IwAR0OQK9pq6Nj_FYXjetAJA5z1wqcmK4rL23b0p5gxJwyDhwmO0WuK7pG4yw